Русия с нови санкции за шпионите

Разширява се кръгът от лицата, които могат да бъдат подведени под отговорност за разпространяване на държавни тайни.

14.11.2012 | 08:55
Русия с нови санкции за шпионите

В Русия влиза в сила нов закон, който внася промени и в Наказателния кодекс, засягащи държавната измяна и шпионажа.

Под "държавна измяна" вече се разбира не само издаването на сведения, които са държавна тайна, но и всякакъв вид помощ на чужда страна, международна или чуждестранна организация, ако дейността им е насочена срещу сигурността на Русия. За шпионаж пък се смята събирането на каквито и да е сведения от чужди граждани, които не е необходимо да са държавна тайна, но се използват отново срещу сигурността на страната.

Разширява се и кръгът от лицата, които могат да бъдат подведени под отговорност за разпространяване на държавни тайни. Новият закон предвижда наказания за разкриване на секретна информация, получена не само на работното място, но и по време на обучение и "в други случаи".

За незаконно получаване на информация, представляваща държавна тайна ще има глоба от 200 до 500 000 рубли или лишаване от свобода от 2 до 4 години, а при утежняващи обстоятелства - до 8 години.

Управляващите мотивираха промените с факта, че чуждите спецслужби започнали да работят "по-завоалирано" и "прикривайки се зад правомерни действия". В същото време тяхната дейност попадала под ударите на закон, който не бил променян от 60-те години на миналия век.