Франция обяви разширения списък с професии за българи

Включени са висококвалифицирани дейности, свързани със застраховане, търговия с имоти, научни изследвания, електротехника.

11.10.2012 | 16:11
Франция обяви разширения списък с професии за българи

Съгласно обявеното през август намерение на френското правителство да разшири списъка от 150 професии, достъпни за българи и румънци на нейна територия, министерствата на вътрешните работи и труда, и социалните въпроси огласиха днес и останалите 141 занаята, които гражданите на двете източноевропейски държави ще могат да извършват законно.

В съвместното комюнике на двете ведомства се изтъква, че новият списък с професии е съставен на основание „обективен критерий, основан на съотношението между търсенето и предлагането на работна ръка във всяка една от засегнатите професионални сфери, и след консултации със социалните партньори и съответните служби към министерството на труда” във Франция.

Целта е да бъде улеснена интеграцията на представителите на ромското малцинство с български и румънски паспорти на френска територия.

Професиите са предимно от сферата на строителството, хотелиерството, ресторантския бизнес. Включени са и различни земеделски професии, разделени според категорията труд – в млечната промишленост, винопроизводството, животновъдството (като 6 отделни вида професии според отглежданите животни - свине, зайци, говеда и тн.), риболова и други сфери на хранителната промишленост. В списъка са и висококвалифицирани професии като застраховане, търговия с недвижимо имущество, минно-геоложки изследвания, електротехника и др.

Традиционно емигрантските професии във Франция като „охрана на зелени площи” и „поддръжка на хигиената”, също са включени в списъка.