Пакт за икономически растеж от 120 млрд. евро съгласуваха лидерите на ЕС

Сумата представлява около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС.

29.06.2012 | 11:07
Пакт за икономически растеж от 120 млрд. евро съгласуваха лидерите на ЕС

Лидерите на страните-членки на Европейския съюз съгласуваха пакт за растеж на икономиката на стойност 120 милиарда евро. Сумата представлява около един процент от брутния вътрешен продукт на общността. Документът включва допълнителен капитал за Европейската инвестиционна банка и проектни облигации за инфраструктурни проекти.

ЕЦБ ще получи 10 милиарда евро. Пактът предвижда и отпускането на около 60 милиарда евро от неизползваните структурни фондове, за подпомагане на малките и средни предприятия и създаване на работни места за младежи.

След 13 часа разговори в Брюксел бяха постигнати и други решения като използване на спасителните фондове за рекапитализация на банките и създаване на общ европейски механизъм за мониторинг на банките.

В началото Италия и Испания отказаха да одобрят пакта за растеж с мотивите, че са необходими краткосрочни и дългосрочни антикризисни мерки. Двете страни настояха да им бъде оказана помощ за намаляване на лихвите по облигациите. Впоследствие лидерът на еврогрупата Жан-Клюд Юнкер заяви, че Италия и Испания са оттеглили възраженията си.