23.8 европейци са били без работа в края на 2011

Най-висока е била безработицата в Испания.

31.01.2012 | 18:54
23.8 европейци са били без работа в края на 2011

11.2% е била безработицата в България през изминалия декември, сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат. В еврозоната показателят е в рамките на 10.4% и остава без промяна спрямо ноември.  В края на 2011 без работа са били около 16.5 милиона души в страните, въвели еврото.
Най-висока остава безработицата в Испания-22.9%. Най-ниска е в Австрия-4.1%.
Икономистите очакват броят на безработните да продължи да се увеличава през 2012. Основната причина е несигурността в региона, породена от дълговата криза. Много компании продължават да отлагат реализацията на инвестиционни проекти и да наемат на нови служители. За други, които се опитват да оцелеят, съкращаването на работни места се оказва единственото решение.
За всичките 27 страни членки на ЕС, равнището на безработицата през декември е 9.9% или 23.8 милиона души са били без работа в края на 2011.
Най-голям ръст на безработицата през изминалата година е отчетен в Гърция, Кипър и Испания, а най-голям спад - в Естония, Латвия и Литва.