Канада отхвърли Протокола от Киото

От страната мотивираха решението си с ниската ефективност в посока на овладяване на климатичните промени.

13.12.2011 | 07:35
Канада отхвърли Протокола от Киото

Канада официално се изтегля от Протокола от Киото. Това е първата страна, която предприема подобна стъпка. Като аргумент за решението си канадските власти посочват факта, че Пактът за намаляване на въглеродните емисии пречи на света ефективно да овладява климатичните промени. Изявлението идва след приключилата преди дни продължителна конференция за климатичните проблеми на ООН, състояла се в южноафриканския град Дърбан. На нея страните-участници постигнаха споразумение за нова пътна карта за световно действие за овладяване на промените в климата чрез ограничаване на вредните емисии.

Критиците обаче посочват, че договорката не е достатъчно агресивна. Според министъра на околната среда на Канада Питър Кент Протоколът от Киото не е път към глобално решение за климатичните промени, а по-скоро спънка. Протоколът от Киото е единственият глобален договор, насочен към намаляване на вредните емисии в световен мащаб. Недостатъкът му според Канада е, че не покрива двата най-големи замърсители в света - Китай и Съединените щати. Участниците в конференцията в Дърбан се споразумяха да го събюдават до приключване  на преговорите през 2015 по новото споразумение за борба с климатичните промени.