Преговорите за климата приключиха с късно споразумение

В Зелен фонд за климата ще се събират и изплащат суми до 100 милиарда долара.

11.12.2011 | 10:32
Преговорите за климата приключиха с късно споразумение

Преговорите на ООН за климата приключиха със споразумение. Европейският съюз се съобрази с искането на развиващите се страни за правно обвързване на настоящите си обещания за намаляване на вредните емисии с  Протокола от Киото, предаде BBC.

Разговорите за ново правно споразумение, което да включи всички държави, ще стартират следващата година и се очаква да приключат до 2015, а до 2020 да бъдат реално приложени.

Преговорите продължиха приблизително 36 часа повече от предвиденото.  Заключителното споразумение беше забавено от спора между ЕС и Индия върху точната формулировка на „пътната карта“ за новото глобално споразумение.

Индия настояваше за придържане към настоящото разделение, според което определените като „развити“ страни трябва да намалят емисиите на парниковите си газове. Според Индия след като западните страни не са намалили вредните си емисии, защо по- бедните държави да го правят за тях. Предвождащият китайската делегация Хи Дзенхуа подкрепи това изказване.

Присъстващите на форума в Дърбан се обединиха около направените аналитични заключения, че бързоразвиващите се страни, като Китай, ще трябва да намалят вредните си емисии през следващите години, ако правителствата им възнамеряват да посрещнат заложените цели да задържат средната температура под 2C.

Споразуменията във финансовата част приключиха с приемане на Зелен фонд за климата, в който да се събират и изплащат суми на стойност до  100 млрд. долара годишно. Целта е да бъде оказана помощ на бедните страни да посрещнат заложените цели. Съществен прогрес беше отбелязан и по линия преговорите за намаляване на емисиите от обезлесяване и унищожаване на горите.