Жителите на богатите държави са по- големи песимисти

Оказва се, че най-мрачни са жителите на Франция, Великобритания и Япония.

02.11.2011 | 14:03
Жителите на богатите държави са по- големи песимисти

Жителите на богатите държави са по-песимистично настроени към настоящата икономическа ситуация от тези на развиващите се. Това показа проучване на BBC, извършено между 25 000 души от 25 държави.
Оказва се, че най-мрачни са жителите на Франция, Великобритания и Япония, където над  половината от запитаните очакват само влошаване на икономическата обстановка. Подобна е ситуацията във всички развити държави. Изключение от модела прави само Германия, където 36 на сто от анкетираните очакват добри или предимно добри времена в бъдеще. Въпреки това дори там оптимистите биват надвишени от онези, които очакват и лоши, и добри перспективи.
В развиващия се свят - оптимистите са значително повече от песимистите в почти всяка от държавите в проучването. В Нигерия над 70% от запитаните са положително настроени към бъдещето. Подобно е положението и в Кения и Египет. И тук има изключение и това е Пакистан, където черногледите са малко повече.
Различните мнения отразяват икономическата ситуация по света -  силен растеж в много от развиващите се държави, и свиване на икономиките на богатия свят.
Проучването на BBC е правено в периода юли - септември тази година.