Цените на имотите в Лондон се удвояват на 10 години

Високото търсене на имоти в Лондон се запазва дори в кризисните 2008-2009 г.

31.10.2011 | 14:40
Цените на имотите в Лондон се удвояват на 10 години

Всеки десет години цените на жилищните имоти в Лондон се повишават средно със 100 %. Високият темп на ръст се наблюдава в британската столица в продължение на половин век, съобщава руското издание Ведомости.  По данни на отдела на агенцията за чуждестранни недвижими имоти Blackwood, цените на имотите се повишили с 99,36% за периода 2001 — 2011 г. и със 112% за годините между 1991-2001 г.
Високото търсене на имоти в Лондон се запазва дори в кризисните 2008-2009 г. Нещо повече - общият обем на инвестициите в недвижими имоти в британската столица за 2010 г. възлизат на сумата от $20 млрд.
През 2010 г. в недвижими имоти в Лондон са вложени 14,575 млрд евро ($20,405 млрд). „За сравнение в Париж тази цифра е двойно по-малка - 8,41 млрд евро, а в Берлин почти пет пъти по- ниска - 3,173 млрд евро,“ коментира Константин Ковалев, управляващ партньор в Blackwood.
„Основният обем на инвестициите обезпечават институционалните инвеститори – хедж фондове и пенсионни фондове. Пенсионните фондове на свой ред инвестират до 70 % в недвижими имоти непряко или чрез производни финансови инструменти,“ отбелязва Ковалев.
Жилищни имоти в Лондон търсят активно и физически лица. Сред най- активните купувачи са лица от бившия социалистически блок. Под данни на агенции за недвижими имоти общата сума, вложена от жители на бившия СССР  в Лондон, възлиза на $7 млрд. за 2010 г. След тях се нареждат купувачите от Северна Африка и Близкия Изток с вложената в Лондон сума от $4,5 млрд в 2010 г. и Индия с $4 млрд. вложени в лондонски имоти.