Citigroup обяви 74% ръст на печалбата

Най- големите американски банки заделят все повече активи за лоши кредити.

18.10.2011 | 07:40
Citigroup обяви 74% ръст на печалбата

Третата по големина банка в Съединените щати -  Citigroup, обяви 74% ръст на печалбата. Резултатът е значително над  очакванията. Нетната печалба за третото тримесечие на Citygroup отбеляза ръст в сравнение със същия период на миналата година. Постиженията на банковия гигант станаха възможни благодарение на отделените резерви за лоши кредити.
Подобно на по-големия си конкурент обаче, JP Morgan Chase, и операциите на инвестиционната банка Citigroup бяха засегнати от европейската дългова криза.
В същото време Wells Fargo, четвъртата по големина американска банка, не успя да покрие прогнозите на Wall Street за печалба, поради по-слаби от очакваните резултати от лихвите. Това се смята за рядък пропуск от страна на Fargo, която се разви, благодарение на придобиванията, направени по време на финансовата криза. Като добър знак се посочва фактът, че подобно на другите два по-големи конкуренти, обявили вече резултатите си, и Wells Fargo отдели средства срещу лошите кредити.
В същото време министрите на финансите на ЕС започнаха да работят по плана за подкрепа на банковия сектор с цел възстановяване на доверието на инвеститорите към кредитните институции и стабилизиране на финансовата система.
Проектът включва три основни мерки: Първо - установяване на границите на минимално изискуемия праг на капитала над 5-процентна бариера от стрес  тестовете през юли. Второ – формиране на допълнителен временен капиталов буфер в тези банки, които държат в портфейлите си държавни облигации от проблемните страни. Трето – предвижда се обезпечаване на гарантиран достъп до достатъчен обем ликвидност дори при необходимост от предоставяне на държавни гаранции. Според източник на Reuters  министрите на финансите на ЕС ще установят не само границата на минималното ниво на капитал, но и точен график за изпълнение на това изискване, както и ще обезпечат гаранции за предоставяне на необходимо финансиране.