S&P последва Fitch и свали рейтинга на Испания

Агенцията обяви решението си в навечерието на срещата на Г-20 в Париж, където финансовите министри на страните от групата ще търсят решение за изход от кризата.

14.10.2011 | 18:39
S&P последва Fitch и свали рейтинга на Испания

Втора рейтингова агенция понижи оценката си за Испания. Standard & Poor’s последва Fitch и понижи рейтинга на Испания.  Решението си да понижи дългосрочната оценка на страната от AA на AA- S&P мотивира с високите нива на безработицата, свитото кредитиране и високия дълг на частния сектор в страната. Испания е страната с най- висока безработица в ЕС – над 21 %, резултат от икономическата стагнация, колапса на имотния сектор и дефицита, който надхвърля 11% от БВП.
Хората по улиците на Мадрид не са убедени, че свиването на разходите е добре за тяхната страна. Това е третото понижение на рейтинга на Испания в рамките на 3 години.
Агенцията обяви решението си в навечерието на срещата на Г-20 в Париж, където финансовите министри на страните от групата ще търсят решение за изход от кризата.