Ръст в потребителското доверие отвъд Океана

Въпреки това, повишението бе по-скромено в сравнение с предходните прогнози.

28.09.2011 | 09:05
Ръст в потребителското доверие отвъд Океана

Потребителското доверие отвъд Океана отчете ръст с по-малко от очакваното през месец септември, оставайки на ниски нива, след сривa в стойността му през август. Така по-песимистично настроените потребители отново показаха, че голяма част от американците са притеснени относно бъдещите си доходи.
Според публикуваните данни от частната група за икономически проучвания Conference Board, потребителското доверие е достигнало 45.4 пункта през септември. Прогнозите сочеха той да нарасне до 46.4, а стойността за август бе ревизирана възходящо до 45.2 от 44.5 пункта. Отделните съставни части на показателя като цяло са регистрирали разнопосочни резултати. Индексът за оценка на текущите икономически условия е спаднал до 32.5 пункта, докато този за икономическата активност през следващите шест месеца се е повишил до 54.0 пункта. За съжаление процентът от потребители, които смятат, че е трудно да се намери работа, се е повишил до 50.0% от 48.5 за месец юни.