Днес е Европейският ден на езиците

Всяка година около 400 000 души, предимно млади хора, се възползват от предоставяните безвъзмездни средства чрез модули като „Еразъм“ и „Леонардо Да Винчи“.

26.09.2011 | 13:40
Днес е Европейският ден на езиците

На  26 септември Съветът на Европа отбелязва Европейския ден. В този ден европейските държави честват езиковото многообразие. Инвестираните европейски средства в посока на насърчаване на езиковите познания възлизат на 1 млрд. евро годишно. Различни европейски програми дават възможност на студенти и млади хора да проведат част от обучението си в друга държава, като освен таксите, покриват и допълнителни разходи. Всяка година около 400 000  души, предимно млади хора, се възползват от предоставяните безвъзмездни средства чрез модули като „Еразъм“ и „Леонардо Да Винчи“.
Като част от поетия ангажимент да насърчава изучаването на езици и усвояването на езикови умения, ЕК планира да удвои размера на отпусканите средства в бюджета, предложен за периода 2014 - 2020 г. Заедно с това, ЕС инвестира около 50 милиона евро годишно в подкрепа на дейности и проекти, свързани с езиците.