Ръст на търговския излишък в еврозоната

Търговският стокообмен с основните партньори на еврозоната се е увеличил в периода януари-май 2011г. на годишна база.

16.08.2011 | 13:01
Ръст на търговския излишък в еврозоната

През юни 2011 г. спрямо май сезонно коригираните данни за износа са регистрират спад -  с 4,7%. При  вноса понижението е в рамките на с 4,1%, сочат данните на Евростат.
Общо за ЕС се наблюдава търговски дефицит от 12,2 млрд. евро за юни 2011г. За сравнение дефицитът през май е бил в размер от 12,3 млрд. евро.
За първите три месеца на 2011г. дефицитът в ЕС се задълбочи в областта на енергетиката (-154,7 млрд. евро през януари-май 2011г. спрямо -119,3 млрд евро за януари-май 2010г.), докато излишъкът за промишлени стоки се увеличи (+91,3 млрд. спрямо +62,6 млрд.)
Търговският стокообмен с основните партньори на еврозоната се е увеличил  в периода януари-май 2011г. в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Евростат. Изключение прави търговията с Южна Корея, където се наблюдава низходяща тенденция в рамките на 1%.