ЕК иска повече жени в големия бизнес

По- голямото участие на жените във вземането на управленски решения, би увеличило печалбите и насърчило икономически растеж, убедени са от комисията.

05.04.2011 | 16:18
ЕК иска повече жени в големия бизнес

Европейската комисия има намерение да диверсифицира управителните съвети на компаниите, за да ги направи по-ефективни. В тази връзка от вторник се прави обществено допитване по въпроса за евентуалното въвеждане на квоти за жени на високи постове.
Европейският комисар по вътрешния пазар и услуги Мишел Барние отдавна призовава за „промяна в корпоративната култура”.
Друг европейски източник, цитиран от АФП, подчертава, че “административните съвети не упражняват действително надзорните си функции и не поставят под въпрос решенията на управата”.
От Европейската комисия поставят въпроса за начина на осигуряване на равнопоставеността на половете в надзорните съвети.
„Различни мерки могат да се предвидят, като въвеждането на квоти”, подчертават от Комисията, признавайки сложността на проблема.
Председателят на ЕП - Йежи Бузек, и еврокомисарят по правосъдие, човешки права и гражданство Вивиан Рединг в началото на март също се застъпиха за въвеждането на квоти за жени в администрациите на големите компании.
Някои европейски страни вече започнаха да увеличават дела на дамите във висшето управление. В момента средно едва един от всеки десет члена на надзорен съвет е жена.
Брюксел би желал да види и надзорници с различен профил и националност. „Една от четири големи европейски компании няма чужденци в надзорния си съвет,” отбелязват от комисията.
Отново с цел по-ефективен контрол, ЕК търси начин да увеличи времето, в което надзорниците са на разположение и трябва да посвещават на задълженията си.
„Намаляването на броя на постовете би могло да бъде решение”, смятат в Брюксел. Подобна мярка е предвидена за финансовия сектор.
Комисията насърчава още преоценка на заплатите на хората, управляващи компаниите. Едно от предложенията е да се публикуват индивидуалните им възнаграждения и оценките им от акционерите.
Сред критиките към акционерите са, че са твърде „пасивни” и „концентрирани върху близкото бъдеще”, т.е. към дивидентите или борсовите печалби, които получават. Комисар Барние подчерта, че е време да се поговори не само за правата, но и за задълженията на акционерите. “Брюксел предвижда публикуване на гласуването на акционерите в суверенни, пенсионни и инвестиционни фондове,” отбелязва още Барние.
След финансовата криза преди година, Комисията се насочи към управлението на банките с цел ограничаване на бонусите. Очакват се и други промени.
Ново допитване засяга дружествата, търгувани на борсата, от всички сектори, както и компаниите, които не са публични. Дебатът може да доведе до законодателни предложения догодина.