Ирландия ще получи помощ на стойност над 100 млрд. долара

След много упорство, Ирландия взе решение да отправи искане за международна помощ.

22.11.2010 | 17:00
Ирландия ще получи помощ на стойност над 100 млрд. долара

Така северната страна става втората държава от Еврозоната, която ще получи сериозен спасителен пакет, за запазване стабилността на банковата си система. Министър-председателят Браян Коуен бе оптимист за бъдещето на страната и първите стъпки за стабилизиране на икономиката.
“Преди всичко, желанието ми е да уверя всички ирландски граждани, че ние имаме по – добро бъдеще и че ще продължим да работим заедно за общите национални интереси. Мога официално да потвърдя, че правителството взе решение да отправи искане за финансова помощ от Европейския съюз. Молбата бе приета, а малко по-късно получи одобрение”.
Коуен добави, че Ирландия ще получи финансовата подкрепа, освен от фонда на ЕС, и от съвместна инициатива на ЕС и МВФ. Също така Ирландия ще предаде определена част от получените средства от двете институции на кредиторите си, чрез евентуални капиталови фондове. Според анализатори има възможност страната да получи допълнителни кредити на двустранна основа от Великобритания и Швеция.
Безспорно най-спешна нужда от свеж ресурс има банковата система в страната, декапитализирала се сериозно след ипотечния срив в глобален мащаб. Браян Коуен сподели, че финансовия пакет ще доведе до бъдещо оздравяване на системата, което ще е основа за новото начало.
“Споразумението ще включи финансиране на банковата система с цел увеличаване на ликвидността и поставяне на фундамент за действия, вече започнати от правителството, към реформа на банковата система като цяло. Второто основно задължение от наша страна, част от споразумението, е представянето на програма за намаляване на големия ни бюджетен дефицит. С няколко думи – правителството трябва да увеличи данъчните приходи и да намали своите разходи в степен, която може да си позволим”
Според различни източници спасителният пакет ще е в размер на между 100 и 115 млрд. евро. Премиерът на Ирландия сподели, че сумата ще е по-малка от 100 млрд. евро. Goldman Sachs Group Inc. пък определи помощта за Ирландия на обща стойност 95 млрд. евро, помощ, която ще помогне на страната да избегне продажбата на облигации.