Мароканските скакалци нападнаха и Благоевградско, властите със спешни мерки

Засегнати са около 15 000 дка

21.06.2024 | 17:50 Редактор: Вяра Димова
Мароканските скакалци нападнаха и Благоевградско, властите със спешни мерки

БАБХ предприема мерки за контрол на мароканските скакалци в област Благоевград, след издадена заповед №РД 09-695/20.06.2024г. на министъра на земеделието и храните за обявяване на каламитет от марокански скакалец за същата област от 21 юни 2024 г.

Засегнатите от мароканския скакалец площи са около 15 000 дка - ливади, пасища и пустеещи земи, на територията на община Сандански землищата на селата Любовка, Ладарево и Джигурово и община Петрич землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров. Няма засегнати площи със земеделски култури.

Периодът за прилагане на мерките за ликвидиране на проблема с мароканския скакалец е от 21 юни до 15 юли 2024 г. За контрол на популацията ще се използват разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва с авиационна техника при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.

БАБХ уведомява, че засегнатите от скакалеца площи в следващите дни ще бъдат облетени с вертолет. При благоприятни метеорологични условия в идните дни ще започне третиране на площите с продукт за растителна защита.

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелита до 50 км. дневно.

Скакалците се движат на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра. През около десетгодишен период, неприятеля се намножава във висока численост и има потенциал да причинява огромни щети по почти всички растения, като предпочита тревистата растителност - житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др.

При масовото намножаване на скакалеца през 2014 г. са засегнати три области - Кърджали, Хасково и Благоевград.

Снимка: pixabay