БЛС предупреди: Онкоболни може да останат без лекарства заради решение на НЗОК

Промяната е публикувана за обществено обсъждане

27.09.2023 | 16:10 Редактор: Елеонора Танева
БЛС предупреди: Онкоболни може да останат без лекарства заради решение на НЗОК

От Българския лекарски съюз (БЛС) предупредиха, че проект на Методика за условията и реда за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства. Методиката е приета от НЗОК и е публикувана за обществено обсъждане.

Ето позицията на БЛС:

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Народното събрание въведе ново правило, според което лекарствените продукти за онкологични заболявания ще се заплащат на цена, равна на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, от доставените на всички болници през предходния месец. Новото правило трябва да бъде приложено от 1 октомври. Надзорният съвет на НЗОК прие методика за неговото прилагане и я публикува за обществено обсъждане.

Новото правило задължава НЗОК да заплаща даден лекарствен продукт на всички лечебни заведения, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец. Така формираната по изключение еднократна доставна цена за едно лечебно заведение би станала реимбурсна цена за всички останали лечебни заведения, закупили и приложили съответния лекарствен продукт.

Бихме искали да заявим сериозните си опасения, че така приетата разпоредба може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства.

Лечебните заведения за болнична помощ закупуват лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, прилагат ги в условията на болнична медицинска помощ и отчитат стойността на приложените за определен период медикаменти за заплащане от НЗОК. Цените, на които се закупуват лекарствените продукти, не могат да бъдат по-високи от определените в Позитивния лекарствен списък цени на търговец на едро със следните елементи: цена на производител, не по-висока от най-ниската в 10 държави от ЕС, надценка на търговец на едро, не по-висока от 3% и не повече от 10 лв., и ДДС. Лечебните заведения с държавно и общинско участие провеждат обществени поръчки, при които може да се постигне и по-ниска цена от определената в ПЛС. Министерството на здравеопазването провежда централизирана процедура за обществена поръчка за сключването на рамково споразумение, постигнатите в което цени са задължителни за НЗОК и за лечебните заведения. По силата на действащото досега законодателство НЗОК не заплаща лекарствени продукти на цена, по-висока от най-ниската, постигната чрез всеки от изброените по-горе механизми за контрол.

В конкретни случаи, по изключение, е възможно доставната цена за едно лечебно заведение за даден период да бъде значително по-ниска от определената цена в ПЛС и постигнатите в процедурите за обществените поръчки цени. Само от последния месец съществуват множество примери за фактури на медикаменти на стойност значително по-ниска от реимбурсната стойност на продуктите (над три пъти по-ниска), а за някои дори съществуват фактури на нулева стойности или близки до нулата като причините могат да бъдат различни.

Пълният текст на становището на БЛС може да прочетете тук.

На коя дата България трябва да празнува своя национален празник?

На 3 март - Денят на Освобождението. Датата не трябва да бъде променяна.
67%
На 16 април - Денят на приемането на Търновската конституция.
1%
На 20 април - Денят на избухването на Априлското въстание.
1%
На 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
11%
На 6 септември - Денят на Съединението.
7%
На 22 септември - Денят на Независимостта.
14%
Общо 4227 гласа

Снимка: pixabay