Как се реди трасе на метро влак или как се навигира караб - ученици учат в реална среда

Оперативни програми подготвят желаещи младежи от цялата страна за професионалния им път

26.09.2023 | 11:43 Редактор: Михаела Кирилова

В рамките на съвместна инициатива на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" възпитаници на седем професионални гимназии в страната посетиха инфраструктурни обекти - тунели, жп прелези, пристанища, изградени с европейско финансиране.

"В рамките на европейската година на уменията се предвижда да се повишават уменията на всички нива в образованието, така че съответните ученици да могат да променят професиите си, да се запознават с нови такива и да бъдат по полезни за обществото", коментира изпълнителният директор на "Програма за образование" Георги Вайсилов.

"Учениците директно се запознаха с  някои от емблематичните проекти на програма "Транспорт", като това им даде възможност да видят след това къде биха могли да се реализират на практика. Изборът на училищата, от които бяха, е тясно свързан с обектите, които посетиха след това", допълни той.

Съществена част от ресурса на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е насочен за подобряване на професионалното образование и обучение, увеличаване дела на дуалната форма на обучение и адаптиране спрямо динамиката на пазара на труда. Целта е да се осигури възможност за подобряване на практическите умения на учениците и бъдещата им реализация на пазара на труда.

По време на посещенията на инфраструктурните обекти, младежите научават повече за ежедневните предизвикателства на професията, както и получават отговори на десетките въпроси как - да подредиш трасето на метро-влак, да преодолееш планината, да навигираш кораб и други.

"От една страна възможностите за практика на реално работно място са изключително важни и съществени, защото дават възможност младите хора да видят нещата в истинската среда в реалната работна обстановка", коментира зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева.

"Освен това наблегнахме и много на информираността, защото се оказа, че сме длъжници на нашето общество да обясним какво е професионалното образование, какви са неговите предимства, какво е приоритетно в него, да изясним ползите от дуалното обучение и да подкрепим родителите, работодателите, училищата в това дуалното обучение да се случва по възможно най-добрия начин", заяви още тя.

Предизвикателство за професионалните училища е да изнесат практиката на учениците извън залите на учебните заведения. 

"Затова дуалното обучение го приемаме като най-подходящо за подготовката на младите хора за конкретното работно място, защото в 11 и 12 клас, имаме съответно по три дни в учебното време, в които децата учат на конкретното работно място, извън училище", обясни Георгиева.

Моменти от проведените срещи между ученици и специалисти са запечатани в специална фотоизложба. В нея може да бъдат видени възпитаниците на бургаската професионална гимназия "Св. Никола", които станаха част от екипа на контролната кула на пристанището.

"Посетиха бреговия център, където наблюдаваха в реални условия как се извършват придвижването на плавателните съдове в територията на пристанище Бургас. Но това нещо обогати изключително много нашите ученици, защото повиши тяхното образование, тяхното качество, защото когато видиш нещото в реална работна среда, ангажира вниманието на самия ученик", разказа директорът на ПГМКР "Св. Никола" Христина Жабова.

"Бяха изключително доволни и щастливи, надявам се тази година отново да започнем и да имаме добра реализация, защото наистина е много трудно осъществяването на плавателните ни практики в реални условия", поясни тя.

В края на тази година Оперативна програмата "Наука и образование за интелигентен растеж" приключва, а агенцията ще обяви резултатите от нея през 2024 г.

"Определено има много положителни резултати. По различните механизми са включени над 100 хил. ученици, около 44 хил. студенти, много учени, така че мисля, че са много успешни всички проекти, които бяха финансирани в рамките на програмата", каза още Георги Вайсилов.

Добрите практики и натрупаният опит от успешните проекти от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" през новия програмен период се надграждат и доразвиват в новата програма "Образование". 

Вижте повече в репортажа.