Ново предложение: Социалнатата пенсия за старост да стане 276,64 лв. от 1 юли

Увеличението е с 12 процента - колкото ще бъде за доходите на всички пенсионери

03.06.2023 | 18:17 Редактор: Михаела Димитрова
Ново предложение: Социалнатата пенсия за старост да стане 276,64 лв. от 1 юли

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, се предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен със същия процент - 12%, което ще доведе до увеличение на пенсията от 247 лв. на 276,64 лв. месечно, считано от 1 юли 2023 г.. Това е заложено в проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия, публикуван за обществено обсъждане. Срокът за обществени консултации е до 16 юни. 

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

В чл. 100 от КСО е установен начинът за повишаване на размерите на отпуснатите пенсии за трудова дейност. На основание цитираната разпоредба размерът на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 г., се увеличава от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година.

През 2022 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 11 на сто, а по данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени е 13 на сто. Така процентът, определен по реда на чл. 100 от КСО, възлиза на 12 на сто, се посочва в доклада на социалния министър.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR