МРРБ набира предложения за над 21 млн. евро за съвместни проекти по две трансгранични програми

Минимумът за финансиране на проектна идея е 500 000 евро, а максимумът - 1 000 000 евро

28.05.2023 | 10:45 Редактор: Елеонора Танева
МРРБ набира предложения за над 21 млн. евро за съвместни проекти по две трансгранични програми

С над 21 милиона евро ще бъдат финансирани проектни предложения по две програми Интеррег за периода 2021-2027 година – тази между България – Северна Македония и между България – Турция. Общият бюджет на програмата със Северна Македония е 8 143 233 евро, а на тази с Турция - 13 423 529 евро. Това е записано в първите покани за проектни предложения по двете програми, които вече са публикувани на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Крайният срок за подаване на концепциите е 24 юли 2023 година.

По Интеррег България - Северна Македония фокус ще е туризмът. Трансграничният регион на програмата обхваща областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточен, Източен и Югоизточен район в Република Северна Македония. Ще се търсят идеи за проекти, които допринасят за създаване на привлекателен и целогодишен туристически продукт в тези области, като целите са да се повиши свързаността между двете държави, да се осъществи добър маркетинг на туристическите продукти в трансграничния регион, да се повиши заетостта в туристическия сектор и се засилят връзките между туризма и природно-културните обекти.

 В програмата Интеррег България - Турция ще се търсят проекти, които допринасят за постигането на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация. Трансграничният регион на програмата обхваща областите Бургас, Ямбол, Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели.

Дейностите и по двете програми трябва да са комбинация от инвестиции – строителство и/или доставки и меки дейности (напр. услуги).

 Минимумът за финансиране на проектна идея е 500 000 евро, а максимумът - 1 000 000 евро.

 Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 70% от общите допустими разходи.

 С проекти могат да участват местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи); малки и средни предприятия; неправителствени организации; академични, изследователски, обучителни и културни институции. Всички партньори по проектите трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.