Омбудсманът: Студентите в общежитията трябва да плащат битов, а не промишлен ток

Голяма част от младежите нямат възможност да заплащат сметките си

05.12.2022 | 09:32 Редактор: Ирена Бакърджиева
Омбудсманът: Студентите в общежитията трябва да плащат битов, а не промишлен ток

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Съвета на ректорите в България акад. Лъчезар Трайков, в което настоява да се предприемат необходимите действия студентските общежития от обекти на свободния пазар на електрическа енергия, да преминат към регулирания пазар, при който цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Поводът за това становище е постъпилата в институцията на омбудсмана позиция от Национално представителство на студентските съвети, с настояване студентските общежития да преминат от небитови към битови клиенти на електроенергия, т.е. да не се налага студентите да плащат промишлен ток.

Проф. Ковачева посочва, че в тези общежития живеят над 50 хиляди студенти, като голяма част от тях нямат възможност да заплащат сметките си за ток, защото цените на електроенергията на свободния пазар са непосилни за тях.

"Заплащането на студентско общежитие на човек се е увеличило 3 пъти спрямо 2020 г. Има риск хиляди студенти да напуснат своите студентски общежития, респ. да прекъснат образованието си", пише Диана Ковачева.

"Студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от тях, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите", добавя проф. Ковачева.

Омбудсманът посочва, че функцията на студентските общежития е да задоволява жилищни нужди, т.е.  електроенергия в тези обекти се използва от живущите в тях не за стопански, а за битови нужди.

"Обръщам внимание, че "небитов клиент" е клиент, който купува електрическа енергия за небитови нужди, каквито не са целите, за които се купува електроенергия в студентските общежития", пише омбудсманът.

Проф. Ковачева допълва още, че законодателят разграничава клиентите на битови и небитови, в случая на електрическа енергия, според това за какви цели се купува електрическата енергия.

"Без значение е дали са физически или юридически лица, както и вида на обекта. В този смисъл е и съдебната практика", аргументира тезата си общественият защитник.

Снимка: Пресцентър на омбудсмана