От какъв вид застраховка се нуждаете – полезни съвети

30.11.2022 | 16:46 Редактор: Елеонора Танева
От какъв вид застраховка се нуждаете – полезни съвети

В днешното несигурно време опасност се крие почти във всичко и спокойствието може да се наруши лесно. За осигуряване на спокойствие, защита и подобаващ начин на живот, застрахователните компании предоставят различни продукти и услуги, от които можете да се възползвате както за себе си, така и за вашите притежания или бизнес начинания. 

Екипът от професионалисти на I&G Brokers споделят кои са основните видове застраховки, които можете да сключите и защо са важни за вас, като за всяка една от тях можете да изчислите самостоятелно сумата като посетите сайта на някоя компания и посочите необходимата информация в онлайн калкулатора.

Защо е важно да предприемете застраховане по желание?

В динамичното и трудно време, в което всеки човек живее, често се случват непредвидени обстоятелства, злодеяния и природни действия, върху които често не можете да упражните никакъв контрол и понасяте единствено последствията от тях, през последните години и заради климатичните промени се наблюдават природни бедствия с по-чест и странен характер. Поради тази причина е подходящо да сключите застраховка, която да покрива щети, вследствие на тези непредвидени събития. Ако сравните рисковете, които застраховането на недвижимо и движимото имущество покрива ще откриете че си заслужава да предприемете действия относно неприкосновеността на вас и притежанията ви.

Кой може да се възползва от сключването на допълнително застраховане?

Отговорът е всеки, който пребивава на територията на България, дори да не разполага с българско гражданство. Независимо дали сте индивидуални клиенти и действате самостоятелно или сте бизнес клиенти, желаещи да се подсигурят от името на компанията си, вие можете да се възползвате от застраховка. 

Какви видове застрахователни продукти има?

Основните видове застраховки, които са популярни, благодарение на множеството си позитиви или имат задължителен характер, са:

  • Гражданска отговорност на автомобилистите – тя има задължителен характер за всеки регистриран автомобил на територията на България. За сключването й получавате застрахователна полица, която трябва да съхранявате и да покажете при проверка от следящите за реда. Може да бъде заплатена еднократно или премията да се разсрочи на вноски;
  • Автокаско – това е автомобилна застраховка, която ви осигурява спокойствие за състоянието на автомобила ви. Каското покрива множество щети освен възникване на ПТП като кражба, вандализъм, природни бедствия, независимо дали колата е в движение или е паркирана;
  • Имуществена застраховка – предоставя възможност да подсигурите неприкосновеността на имуществото, в което живеете, независимо дали го притежавате или сте го взели под наем. Тук се включват допълнителни условия като късо съединение, токов удар, наводнения или изменения вследствие на налични подпочвени води;
  • Здравна застраховка – тя е сред най-важните допълнителни застраховки, защото касае здравословното ви състояние. Тук се включва изплащане на средства за диагностика, травматични увреждания, неблагоприятни събития или болестни състояния, възникнали през застрахователния период.

Съвети от специалисти

Ако не можете да се ориентирате самостоятелно и да откриете най-подходящите условия за себе си, можете да се свържете със застрахователен брокер, който да ви помогне да откриете оптимална оферта, от която да се възползвате. Той действа за вас и вашата полза, поради което ще следва нуждите и потребностите ви и ще осигури покриването им чрез откриване на конкретен застрахователен продукт., който е подходящ за Вас. Застрахователният брокер ще ви даде насоки и ще ви помогне в попълването на документите, както и ще открие най-оптималната сума за услугата, от която да бъдете доволни.

Специалистите съветват да не се отказвате от сключването на доброволна застраховка като си мислите, че събитията и щетите не могат да ви засегнат, защото няма нищо сигурно, а чрез предприемането на конкретните действия можете да се защитите от бъдещи последствия.