НСИ: Броят на безработните у нас е спаднал с над 1/5 за година

От всички безработни лица 10,6% са с висше образование

19.05.2022 | 14:12 Редактор: Жаклина Иванова
НСИ: Броят на безработните у нас е спаднал с над 1/5 за година

През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица в България е 158 700. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 22,2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1,4 процентни пункта и достига 4,9%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв - съответно 49,7% и 50,3%. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и достига 2,5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72%, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 0,6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1,5 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 68,4%. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 55 300, или 4,5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

От всички безработни лица 10,6% са с висше образование, 52,1% - със средно и 37,3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,6% за висше образование, 4,6% за средно образование и 16,4% за основно и по-ниско образование.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК