Топим се и застаряваме, в трудоспособна възраст са малко над 4,1 млн. души

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 048

21.09.2021 | 13:23 Редактор: Юлия Христова
Топим се и застаряваме, в трудоспособна възраст са малко над 4,1 млн. души

За периода 2019-2020 г. демографската ситуация в България е продължила да се влошава. Населението в страната е продължило да намалява и застарява. Нивата на раждаемост остават ниски, тези на общата смъртност - високи.

Намалява и трудоспособното население на фона на задълбочаващ се дисбаланс в териториалното разпределение на населението. Това се посочва в проект на Отчет за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.).

Най-значимата демографска тенденция е процесът на застаряване. В края на 2020 г. (по данни на НСИ) лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 048.

В сравнение с 2019 г., делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни пункта.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 44,0 години в края на 2020 г. Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25,3%, а на мъжете - 17,9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30,0%), Габрово (29,1%) и Кюстендил (27,7%). Общо в 20 области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17,7%, и Варна – 19,4%.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2020 г. е малко над 4,1 млн. души, или 59,8% от населението на страната. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0,4%, спрямо 2019 г. Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 1,7 млн. души, или 24,8%.

Тревожна е и тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. То се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към края на 2020 г. това съотношение е 67. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора, пише "Монитор".

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК