Потокът на влезлите в България чуждестранни инвестиции се свива с 64%

17.09.2021 | 16:46 Редактор: Юлия Христова
Потокът на влезлите в България чуждестранни инвестиции се свива с 64%

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за периода януари – юли е положителен в размер на 630,4 млн. евро и намалява с 1,108 млрд. евро спрямо същия период на миналата година. Така обемът на инвестициите се свива с 63,7% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

В централната банка изчисляват, че само през юли потокът е положителен и възлиза на 170,5 млн. евро при положителен поток от 978,6 млн. евро за същия месец на миналата година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 15,5 млн. евро за периода от януари до юли. За седемте месеца на миналата година дяловият капитал беше положителен в размер на 171,5 млн. евро.

В централната банка изчисляват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2,7 млн. евро при отрицателен нетен поток от 1,1 млн. евро за януари – юли 2020 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,045 млрд. евро при положителна стойност от 609,1 млн. евро за януари – юли 2020 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 399,7 млн. евро при положителна стойност от 958,2 млн. евро за януари – юли миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци преки инвестиции в страната за седем месеца са от Люксембург (457,9 млн. евро), Нидерландия (253,8 млн. евро) и Германия (120,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Чехия (238,5 млн. евро) и Швейцария (160,6 млн. евро), пише investor.bg.

Снимка: Bloomberg L.P.

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК