Работодателите плащат близо 5% повече за отработен час от началото на 2021 г.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт

22.06.2021 | 13:10 Редактор: Здравко Черкезов
Работодателите плащат близо 5% повече за отработен час от началото на 2021 г.

През първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица по трудов договор или служебно правоотношение нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година. В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството увеличението е съответно с 3.5 и 9.4%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Данните на института показват, че най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 25.4%, "Държавно управление" - със 17.8%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 10.4%. Най-голямо пък е намалението на общите разходи за труд е в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 9.8%, "Операции с недвижими имоти" - с 4.0%, и "Транспорт, складиране и пощи" - с 2.4%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо първото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5.4%, а другите разходи, извън тези за възнаграждения, с 2.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 26.1% за "Хуманно здравеопазване и социална работа" до -9.2% за "Хотелиерство и ресторантьорство". 

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК