Преподавателите и брокерите на имоти с най-чувствителен ръст в доходите

През второто тримесечие общите разходи на работодателите за отработен час нарастват с 9.9%

21.09.2020 | 12:55 Редактор: Юлия Христова
Преподавателите и брокерите на имоти с най-чувствителен ръст в доходите

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите - с 9.1%, и в строителството - с 6.0%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти“ - с 23.3%, "Образование“ - с 18.5%, и "Добивна промишленост“ - с 13.8%.  

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.9%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.1% за "Операции с недвижими имоти“ до 3.4% за "Хотелиерство и ресторантьорство“.

Снимка: Pixabay

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК