Наш съд задължи българин да плати 100 евро - не спрял на червен светофар в Нидерландия

Като свидетел бе разпитан баща му

30.03.2023 | 10:52 Редактор: Тодор Петров
Наш съд задължи българин да плати 100 евро - не спрял на червен светофар в Нидерландия

Апелативният съд във Варна задължи българин да плати глоба в размер на 100 евро за това, че не е спрял на червен светофар в Нидерландия. Министерството на правосъдието на кралството е помолило българските съдебни власти да признаят и изпълнят прилагането на финансовата санкция срещу българския гражданин Теодор К. 

Варненският окръжен съд е признал решението, издадено от полицията, за административно нарушение по Кодекса за движение по пътищата в нидерландски град. След като разгледа жалбата на мъжа, горната инстанция я отхвърля като неоснователна.

Санкционираното лице не се яви в проведените две открити заседания, тъй като има данни, че живее в Австрия. Като свидетел бе разпитан баща му. Апелативният съд изпълни задължението си по настоящата процедура да установи каква е връзката на засегнатия с адреса му нас, като анализира наличните доказателства. Съдът изиска писмени документи от НАП и Агенция "Социално подпомагане", съобщи "Фокус".

Адвокатът на Теодор К. смята, че той няма фактическа връзка с България и не притежава имущество в родината си. Прокурорът казва, че не е установен друг адрес за обичайното пребиваване на санкционирания у нас или в чужбина.

Законът изисква лицето да има местоживеене или обичайно пребиваване на територията на страната, а това е установено от справка с Националната база данни "Население". И въззивната инстанция прие, че са налице основанията на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Съдебният акт, с който Варненският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд, не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага.