Стъпка напред в борбата с рака на гърдата: Одобриха ново лекарство

Медикаментът намалява риска от прогресия на заболяването или смърт

27.01.2023 | 23:30 Редактор: Вяра Димова
Стъпка напред в борбата с рака на гърдата: Одобриха ново лекарство

Ново лекарство за пациенти с метастатичен рак на гърдата е одобрено в Европейския съюз.  Enhertu (трастузумаб дерукстекан) на британската фармацевтична компания AstraZeneca и японската Daiichi Sankyo е прието в ЕС като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастатичен HER2-нисък (IHC 1+ или IHC 2+/ISH-) рак на гърдата. 

Предназначено е за онко-пациенти, които вече са получавали предишна химиотерапия в метастатична среда или са развили рецидив на заболяването по време на или в рамките на шест месеца след завършване на адювантна химиотерапия.

Одобрението от Европейската комисия следва положителното становище на Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба и се основава на резултати от клинично изпитване.

Медикаментът значително намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 50% в сравнение с избраната от лекаря друга химиотерапия при пациенти с HER2-нисък метастатичен рак на гърдата с положителен или HR-отрицателен хормонален рецептор (HR). 

Четете повече по темата в Puls.bg.

Снимка: БГНЕС