След одит на Сметната палата: Губим културното си наследство!

29.09.2017 | 22:50

Проверка е установила, че дейността на "Св. св. Кирил и Методий" е "хронично" недофинансирана, като това не е единственият проблем