Учениците от трети клас ще изучават компютърно програмиране

01.12.2016 | 18:22

Промените са заложени в новите учебни програми за 2018 г.