Московски даде официален старт на речната информационна система - БУЛРИС в Русе

10.09.2015 | 18:24

Целта е осигуряване на безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища