460 души образуваха най-големия в света плаващ знак на мира

01.09.2015 | 12:19