Плажът на Лозенец ще бъде отворен, когато се докаже, че водата е годна за къпане

26.08.2015 | 14:46

Приоритет на кабинета са всички проекти, свързани с инфраструктура, както транспортна, така и екологична