Пренебрегването на киберсигурността се отразява на бизнеса като цяло: Садаяпан

18.08.2015 | 20:00

Може ли да кажем, че веднъж допуснат проблемът с киберсигурността може да струва на компанията много от гледна точка на репутацията й? Садаяпан