БФБ - междинни отчети и тенденции

07.08.2015 | 13:57

Петко Вълков, изпълнителен директор Конкорд Асет Мениджмънт