Технологичен сектор - червено или зелено

30.07.2015 | 10:03

Николай Майстер, изп. директор на Интеркапитал Маркетс