Икономическото министерство възложило пълен одит на ВМЗ Сопот

27.07.2015 | 16:35

Обект на проверка ще са използваните технологии, организация на работа и сключени договори