Спад на стоковите пазари - цени на злато и петрол

24.07.2015 | 16:32

Николай Стойков, изпълнителен директор Аларик Секюритиз