Телемедицина - ефективност на каква цена?

23.07.2015 | 14:59


Живко Иванов, управляващ партньор, Симбула

Мирослв Иванов, маниджър продажби, Аосиа