Търговско представяне на българия - къде са предизвикателствата

20.07.2015 | 12:22

Любен Петров, зам.-мин. на икономиката