Развиващи се пазари - къде са пропукванията

16.06.2015 | 10:47

Николай Василев, изпълнителен директор Експат Капитал