Гордея се с труда на моите родителите на 3г.

28.05.2015 | 16:03

За трета поредна година стартира проектът Гордея се с труда на моите родители на Глобалния договор на ООН.