ОП Конкурентоспособност - в помощ на МСП

28.05.2015 | 09:50

Ангелина Добрева, зам.-председател на УС на БАКЕП