Земеделие - рискове и възможности

27.05.2015 | 11:24

Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните