Да наберем капитал през БФБ - мисията възможна

21.05.2015 | 19:30

Яни Драгов, мажоритарен собственик и

Илиян Скарлатов, управляващ партньор в Мейн Кепитъл