Секторът с недвижими имоти бележи ръст през 2015 г.

19.05.2015 | 19:14