БФБ - перспективи

14.05.2015 | 10:32

Иван Такев, изп. директор на БФБ и

Камен Колчев, гл. изп. дир.на ЕЛАНА Финансов Холдинг