Какво се случва на пазара на европейски дълг

13.05.2015 | 08:16

Николай Майстер, изп. дир. Интеркапитал Маркетс

Петко Вълков, изп. дир. Конкорд Асет Мениджмънт