1/3 от новопостъпилите лица на пазара на труда са избрали да се осигуряват в частен пенсионен фонд

21.04.2015 | 15:00